www.niyominter.com
นิยมจักรกล
       โรงงานนิยมจักรกล เป็นผู้ผลิต งานเหล็กและงานสแตนเลส งานสั่งทำ หรืองานออกแบบสร้าง หรือสร้างตามแบบ  รถเข็นซุปเปอร์ หรือรถเข็นช๊อปปิ้งที่ใช้ในห้างสรรพสินค้า หรือรถเข็นที่ใช้เข็นกระเป๋าที่ใช้ในโรงแรม โรงแรมหลายโรงแรม รถเข็นกระเป๋าสนามบิน รถเข็นสแตนเลสในโรงพยาบาล กระบะ ตะกร้ารถเข็น ที่ทำจากสแตนเลส สามารถสั่งทำได้ตามรูปแบบที่ใช้ หรือโรงงานที่ต้องสั่งนำเข้าอุปกรณ์สแตนเลสในไลน์ผลิต สามารถทำแทนการนำเข้า ในราคาไม่แพง และแก้ไขจุดที่ไม่จำเป็นออกไป ลดต้นทุน และเพิ่มบางจุดที่ต้องใช้ตามความจำเป็นในการใช้งาน เพื่อเพิ่มประโยชน์ในการใช้งานได้ดียิ่งขึ้น สะดวกต่อการใช้งาน รถเข็นแบบมีชุดยก ขึ้นลง แบบมือโยก ก็รับทำเช่นกันเน้นงานที่ออกแบบเฉพาะงาน ซึ่งบางอย่าไม่มีขายในท้องตลาด หรือต้องการ ปรับลดหรือเพิ่มอุปรณ์ ที่มีในรถเข็นให้เข้ากับงานที่ใช้ เป็นงานที่เรารับทำ ตัวเดียวก็ทำได้ แต่ก็เป็นไปตามต้นทุนการผลิต ทำจำนวนมาก ก็จะตัดปัญหาของเสียเศษ  การทำงานบางอย่างต้องมีการทำแบบ ทำจิ๊ก ใลน์การประกอบ การเชื่อม การทำสี การขนส่ง ทุกอย่างเป็นต้นทุนการผลิต ถ้ามีจำนวนราคาก็สามาถปรับราคาลงได้
          สำหรับงานเชื่อมโลหะ จะรับทั้งงานเชื่อมเหล็ก และเชื่อมสแตนเลส งานเชื่อมโลหะด้วยระบบ เครื่องเชื่อมไฟฟ้า แบบธูปเชื่อม เครื่องเชื่อมอาร์กอน เชื่อมด้วยเครื่องเชื่อมซีโอทู เชื่อมเแบบ TIG,MIG,งานสแตนเลสจะออกมาดีหรือไม่ อยู่ที่งานเชื่อมที่ช่างจะต้องมีมีฝีมืองานเชื่อมสแตนเลส ไม่ใช่แค่ครื่องมือดี อย่างเดียว ช่างต้องเข้าใจงาน การตัดการเข้ามุมงานสแตนเลส เป็นงานโชว์ผิวงาน เริ่มจากงานตัดต่อ การประกอบ และงานเชื่อมจะทำได้สวยงาม ถ้าคนประกอบเข้าใจงาน ประกอบงานดี งานเชื่อมและเจียรแต่งและเก็บผิวงานจะทำได้เรียบร้อยเช่นกัน งานสแตเลส ส่วนมากจะไม่ทำสี ถ้าประกอบเชื่อมและเก็บผิวงานทำได้ดี ก็ถือว่างานสมบูรณ์ออกมาดี ต้องโชว์ผิวงานไม่สามารถโป้วสีหรือ ใช้สีปกปิดความไม่เรียบร้อยของงานได้ งานของ นิยมจักรกล จึงเน้นความสวยงามแข็งแรง รับผิดชอบต่องานที่ทำ ทำให้หลายโรงงานเลือกใช้บริการของเราตลอดมา
ติดต่อ นิยมอินเตอร์โทร 08 1816 1672,0 2337 3837 แฟกซ์ 0 2751 0680
email :
niyomnjk@niyominter.com