ติดต่อ นิยมอินเตอร์โทร 08 1816 1672,0 2337 3837 แฟกซ์ 0 2751 0680
email :
niyomnjk@niyominter.com
บริษัท นิยมจักรกล อินดัสเตรียล จำกัด
www.niyominter.com
NIYOM JAKKOL INDUSTRAIL CO.,LTD.
137/37 หมู่ 12 ตำบลบางพลีใหญ่
อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์  0 2337 3837 แฟกช์ 0 2751 0680

NIYOM JAKKOL INDUSTRAIL CO.,LTD.
137/37 Moo 12 Bangpleeyai
Bangplee Samutprakran 10540
Tel. 0 2337 3837 Fax. 0 2751 0680


สายด่วน tel : 08 1816 1672,08 9455 6813
บริษัท ไทยนิยมอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด
www.niyominter.com
THAINIYOM INTERPRODUCTS CO.,LTD.
เลขที่ 5/7 หมู่ 2 ตำบลคลองเจ็ด
อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2577 4939,08 9455 6813

THAI NIYOM INTER PODUCTS
CO.,LTD.
5/7 Moo2
Klongluang  Phatumthani 12120
Tel : 0 2577 4939 , 0 2337 3837


สายด่วน tel : 08 1816 1672,08 9455 6813

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
แผนที่ สำนักงาน นิยมจักรกล บางพลี สมุทรปราการ
สำนักงาน ติดต่อได้ที่ นิยมจักรกลบางพลี สมุทรปราการ
งานบางส่วนก็ทำที่บางพลี แต่ถ้างานขนาดใหญ่หรือ งานที่มีจำนวนมาก จะทำที่ โรงงาน คลองเจ็ด ปทุมธานี
สอบถามเรื่อง ราคา แบบสินค้า พาเลท คอนเวเยอร์ สายพานลำเลียง รถเข็นรูปแบบต่างๆ งานเหล็ก งานสแตนเลส
สั่งทำตามแบบหรือให้ออกแบบ
สอบถามได้เลยครับ ยินดีต้อนรับ